Samen met andere kinderen

Voor veel peuters is de peuteropvang een eerste kennismaking met het samen spelen in een groep van leeftijdsgenootjes. Kinderen ontwikkelen daarmee hun sociale vaardigheden.

Samen speelgoed delen, rollen verdelen tijdens fantasiespel of naar elkaars verhalen luisteren in de kring. Peuters leren elkaar kennen en leren rekening met elkaar te houden. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen hierbij en laten hen ervaren hoe fijn het is om elkaar te helpen.

Samen met u als ouder

Bij Bixo doen we er alles aan zowel de kinderen als de ouders onze “gastvrijheid” te laten voelen. We willen een verlengstuk zijn van het gezin. Dit betekent dat we de tijd voor u nemen bij het brengen en halen, u altijd een vast gezicht aantreft op de groep en we graag met u meedenken!

Communicatie

Bij Bixo is communicatie zeer belangrijk. Onze communicatie naar ouders is snel, direct en transparant.

Bixo werkt met unieke vestigingsmanagers. Ze beschikken over veel beslissingsbevoegdheid en zijn goed bereikbaar. Doordat ze op de groep met uw kind(eren) werken, zijn ze goed op de hoogte van de wensen van u als ouder en die van uw kind(eren).