Unieke samenwerking

Bixo kiest er bewust voor om de peuteropvang binnen een basisschool te organiseren. Door peuters op een vrijblijvende en speelse manier kennis te laten maken met een schoolse setting, zorgen we voor een soepele overgang naar de basisschool.

Kinderen leren spelenderwijs de vaardigheden die komen kijken bij het functioneren in groep 1 zoals; hand in hand in de rij staan, in de kring zitten, samen liedjes zingen, gerichte opdrachtjes uitvoeren en je eigen jas aantrekken.

Intensief contact met de kleuterleerkrachten

Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten werken intensief samen in de zorg voor kinderen. Zo delen zij kennis en ervaringen met elkaar, organiseren gezamenlijke thema’s en hebben regelmatig overleg.

Ieder jaar werken we met gezamenlijke thema’s zoals de seizoenen, feestdagen en de Kinderboekenweek. De peuters gaan soms kijken bij een viering van de school en materialen en activiteiten worden uitgewisseld.

Een doorgaande ontwikkelingslijn

Door intensief samen te werken ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn tussen Bixo en de school. Dit komt ook terug in de wenmomenten in de klas. Als kinderen bijna vier zijn kunnen zij samen met een pedagogisch medewerker een kijkje nemen in de kleutergroep en op een veilige en vertrouwde manier wennen.

Daarnaast observeert Bixo de ontwikkeling van de kinderen gedurende de tijd dat ze naar de peuteropvang komen. Op het moment dat uw peuter vier wordt zorgt Bixo voor een warme overdracht met de kleuterleerkrachten.

Op deze manier dragen wij bij aan een vloeiende overgang op de basisschool. Dit hoeft niet de school te zijn waarin de opvang gevestigd is.