Bekijk de Bixo locaties op de site van het Landelijke Register Kinderopvang (LRK)

Bixo is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang

Dit betekent dat u recht heeft op een aanvraag tot kinderopvangtoeslag. Het LRK nummer treft u aan op de site van het LRK, maar ook onderaan de Welkom pagina  van uw Bixo locatie.

Bixo staat onder toezicht van de GGD

De rapporten van onze Bixo locaties van de GGD zijn op de site van het LRK te vinden. Bixo heeft positieve inspectierapporten waarbij vaak benadrukt wordt dat de pedagogische kwaliteit op de groep goed is.

Bixo is lid van de Branchevereniging Kinderopvang

En staat ook ingeschreven bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

De betrokkenheid van ouders bij ons beleid stellen wij zeer op prijs

U kunt bij uw vestigingsmanager aangeven dat u lid wilt worden van de oudercommissie (OC). Er wordt ongeveer eenmaal in de 8 weken vergaderd. Ook kunt u, als u eenmaal ingeschreven bent bij Bixo, vragen stellen aan de OC via het speciale OC e-mailadres dat ook alleen door de OC gelezen kan worden.