Samen

Samen speelgoed delen, rollen verdelen tijdens fantasiespel of naar elkaars verhalen luisteren in de kring. Peuters leren elkaar kennen en leren rekening met elkaar te houden. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen hierbij en laten hen ervaren hoe fijn het is om elkaar te helpen. 

Hanne-Merel

Spelen

De ontwikkeling van uw peuter wordt spelenderwijs gestimuleerd. Met leuke activiteiten, mooie thematafels, uitdagend speelmateriaal en vrolijke liedjes bieden de pedagogisch medewerkers een veilig klimaat om in te kunnen ontwikkelen.

Nicolette

Ontdekken

Peuters zijn van nature nieuwsgierig en actief. En hoe fijn is het om te ontdekken dat je al zoveel zelf kan. We begeleiden de kinderen hierbij en geven ze met complimenten vertrouwen in zichzelf.

Esther