Gezamenlijke visie

Bixo en de samenwerkende basisschool hebben elk hun eigen pedagogisch beleid. Ze overlappen op een aantal punten altijd in visie.

Zo geloven we in een positieve aanpak: wat mag wél, waar is een kind goed in. Zowel Bixo als de scholen waar wij mee samenwerken willen mogelijkheden tot ontwikkeling aanbieden vanuit de focus op de talenten van een kind.

Daarnaast geloven we in samenwerking: samen komen we verder! Kinderen die elkaar onderling helpen, waarbij kinderen uit groep 8 bijvoorbeeld eens komen voorlezen. Maar ook pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders die samen één pedagogische visie hanteren. Samen helpen we elkaar ontwikkelen en creëren we een pedagogisch sterke, veilige en uitdagende omgeving.

Wilt u meer weten? Bekijk, print en/of download hier ons pedagogisch beleid.