Vakantie contract

U kunt ook los vakantiedagen inkopen

Als u geen gebruik (meer) maakt van onze reguliere BSO kunt u een strippenkaart voor de vakanties kopen. U bepaalt zelf hoeveel vakantiedagen u op de “vakantie strippenkaart” wilt. Deze is al beschikbaar vanaf 5 dagen per jaar.

Deze dagen zijn het gehele kalenderjaar inzetbaar (dus alle vakanties) en in de eerste week van het nieuwe jaar (tweede week van de kerstvakantie).

  1. De dagen zijn geldig voor 1 kind.
  2. De dagen zijn ook inzetbaar bij studiedagen.
  3. Het is mogelijk om meer dan 5 dagen op de kaart te zetten of om meerdere kaarten per jaar te kopen.
  4. Een vakantiedag is altijd 11 uur (van 7.30 tot en met 18.30).
  5. Het uurtarief is hetzelfde als het standaard NSO tarief.