Info Kinderopvangtoeslag

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Werkt of studeert u? Dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u ontvangt, hangt af van uw inkomen, het aantal uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang nodig heeft.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als de opvang geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente inspecteert of een kinderopvanglocatie goed en veilig is. De bso’s en peuteropvang van Bixo zijn allemaal goedgekeurd en geregistreerd. Bij Bixo heeft u dus recht op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u terug?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hoeveel inkomen, hoeveel uren werk, een of meer kinderen op de opvang en hoeveel dagen en naar welke opvang uw kind gaat. Om een indicatie te krijgen wat u betaalt aan opvang en wat u ontvangt aan kinderopvangtoeslag, gebruikt u de rekentool van de Belastingdienst.

Daarnaast hangt het recht op kinderopvangtoeslag af van het aantal uren dat u en/of uw partner werkt en uw (gezamenlijk) inkomen. Ook als u studeert, een traject volgt om aan het werk te komen of een verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Over hoeveel uur ontvang ik kinderopvangtoeslag?

Dit hangt af van het aantal uur dat u en/of uw partner werkt en of uw kind(eren) op de peuteropvang zit of de buitenschoolse opvang.

Voor de peuteropvang geldt dat het aantal uur waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt 140% is van het aantal uren van de partner die het minst werkt.

Voor de buitenschoolse opvang geldt 70% van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Het percentage bij de buitenschoolse opvang is lager, omdat kinderen die op school zitten, niet hoeven worden opgevangen tijdens de schooltijden.

Aanvragen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor heeft u verschillende gegevens nodig. Deze gegevens vindt u in het Bixo Ouder Portaal. Daar vindt u het uurtarief, het LRK-nummer en het aantal uren opvang dat u afneemt. Daarnaast heeft u uw verzameljaarinkomen nodig.

Wat als ik mijn baan verlies?

Als u uw baan verliest, heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor heeft u de tijd om te solliciteren en hebben kinderen het voordeel van de voortgang van de opvang. Heeft u een nieuwe baan gevonden en verandert uw verzamelinkomen of het aantal uur dat u werkt? Of heeft u na 3 maanden helaas nog geen baan gevonden? Geef deze wijzigingen dan door aan de Belastingdienst, zodat u alleen toeslag ontvangt waar u recht op heeft. Te veel ontvangen toeslag moet u namelijk later weer terugbetalen.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de Belastingdienst?

Het is belangrijk dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst van u de juiste gegevens ontvangt, zodat zij de kinderopvangtoeslag naar behoren kunnen uitbetalen. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de afdeling Belastingdienst Toeslagen. Zie hieronder welke wijzigingen u moet doorgeven:

  • Het aantal dagen en aantal uren opvang:  Indien u meer of minder uren opvang afneemt, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen.
  • LRK-nummer:  Elke Bixo locatie staat met een uniek nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Als uw kind van de peuteropvang naar de buitenschoolse opvang gaat, verandert dit nummer. Verandert u zelf van opvangorganisatie, dan moet u dat ook doorgeven aan de afdeling Belastingdienst Toeslagen.
  • Wijziging in inkomen: De afdeling Belastingdienst Toeslagen berekent de kinderopvangtoeslag automatisch, op basis van uw inkomen. Als het inkomen van u of uw partner hoger of lager wordt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je kinderopvangtoeslag. Mocht uw inkomen wijzigen dan is het verstandig om dit direct door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en een naheffing krijgt. Indien u dit jaarlijks voor 1 april doet, dan ontvangt u vanzelf een nieuwe berekening. Op www.toeslagen.nl logt u in op Mijn toeslagen. Daar controleert u of de door u aangegeven wijzigingen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd.
  • Uurtarief: Gewijzigde kosten voor de kinderopvang berekenen we jaarlijks door in het uurtarief. De kosten kunnen onder meer wijzigen door veranderingen in wetten voor de kinderopvang en door inflatiecorrectie. Echter… De Belastingdienst houdt ook rekening met dit laatste punt als het gaat om de kinderopvangtoeslag die u maandelijks krijgt. Uw uurtarief kan ook wijzigen als gevolg van een wijziging in uw contract, bijvoorbeeld als u meer of minder weken of uren per dag aan opvang afneemt. Een wijziging in het uurtarief geeft u door aan de Belastingdienst Toeslagen zodat zij, indien van toepassing, de toeslag kunnen (her)berekenen.
Wat als ik er niet uitkom?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543. Via dit nummer is het ook mogelijk om een afspraak te maken met een van de adviseurs van de Belastingdienst Toeslagen.