Dagritme

Dagritme: veilig en vertrouwd

Bixo werkt elke ochtend volgens een vaste structuur. Dit is voor de kinderen een herkenbare dagindeling en zorgt voor een gevoel van vertrouwen en herkenbaarheid. Dit vertrouwen is noodzakelijk om tot ontwikkeling te kunnen komen.

08:15 uur: Welkom!

Vanaf 08:15 uur komen de kinderen naar Bixo. Samen met papa en/of mama een spelletje spelen of een boekje lezen, dat vinden wij belangrijk. De pedagogisch medewerker is benieuwd hoe het gaat en heeft met elke ouder contact over eventuele bijzonderheden.

08:45 uur: In de kring

Tijdens het kringmoment wordt de dag samen met de kinderen begonnen. We hangen de foto’s op van iedereen die er die ochtend is en zingen liedjes of lezen een verhaaltje. We kijken wat we die dag gaan doen en hebben aandacht voor het thema.

09:00 uur:  Vrij spelen / begeleide activiteit

Tijdens het vrije speelmoment mogen kinderen zelf kiezen wat ze willen doen: spelen in de huishoek, een puzzel maken, bouwen in de bouwhoek of spelen met klei: er is van alles te doen!

De pedagogisch medewerker gaat met een klein groepje kinderen aan de grote tafel zitten om een gerichte activiteit uit te voeren die de ontwikkeling stimuleert. Bijvoorbeeld knippen en plakken, plaatjes van groot naar klein leggen, vormen ontdekken, kleuren herkennen en in contact komen met verschillende materialen zoals scheerschuim, zand, gras en water.

10:00 uur: Drink- en fruitmoment

Tijdens het drinkmoment zitten we met zijn allen aan de grote tafel en gaat er een grote schaal met verschillende soorten fruit rond. Dit is tegelijk een sociaal moment waarin ruimte is voor interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en kinderen onderling. Zo worden er verhaaltjes vertelt en vragen gesteld.

10:30 uur: Buiten spelen!

Samen met andere kinderen leren spelen, klimmen, fietsen, rennen of in de zandbak spelen.

11:00 uur: Vrij spelen / begeleide activiteit

Na heerlijk buiten te hebben gespeeld is er weer tijd voor vrij spel binnen.

11:30 uur: Lunch

Bixo vindt gezonde en gevarieerde voeding erg belangrijk, aan het einde van elke ochtend lunchen we met elkaar! Zelf proberen de kinderen hun broodjes te smeren. De pedagogisch medewerker helpt en ondersteunt maar moedigt kinderen vooral aan zelf te proberen.

Na de lunch is het tijd voor een boekje. De pedagogisch medewerker leest een boekje voor en neemt kinderen mee in het verhaal door vragen te stellen en plaatjes te laten zien. Met thematafels en materialen komt het verhaal echt tot leven.

12:45 uur: Weer naar huis!

We vertellen u graag hoe de ochtend is gegaan en zwaaien u en uw peuter enthousiast uit.