Spelen is leren.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen begeleid worden bij spel (fantasiespel en doen-alsof) dit een positief effect heeft op de ontwikkeling kinderen. Daarom gelooft Bixo in de kracht van (vrij) spelen. Met leuke activiteiten, mooie thematafels, uitdagend speelmateriaal en vrolijke liedjes bieden de pedagogisch medewerkers een veilig klimaat om in te kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelen in een rijke (leer)omgeving.

Kinderen worden in een rijke (leer)omgeving uitgedaagd en gestimuleerd om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Bixo besteedt veel aandacht aan de inrichting van de ruimte en het aanbod van activiteiten en (spel)materialen.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs in een eigen tempo.

We bieden afwisselende en uitdagende activiteiten, maken gebruik van hoeken waarin fantasiespel tot leven komt en bieden materialen zo aan dat kinderen deze zelfstandig kunnen pakken en opruimen. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen op hun eigen tempo.